Account [ไอดีเกมส์] [จำนวน 4-10 ตัว]
 

   Password [รหัสเกมส์] [จำนวน 6-10 ตัว]
 

   Confirm Password [ยืนยันรหัสเกมส์] [ ยืนยัน ]
 

   เบอร์โทรศัพท์ [ใส่ 1 ทั้งหมด หากติดอายุ 15 เมื่อเข้าเกมส์]
 

   E-mail [โปรดใช้อีเมล์จริง เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ID ที่แท้จริง]